Iskanje Štrkof (Iskanje Štorkelj)

  • dolžina: 37,5 km
  • začetek poti: Kolesarski center Murania
Potek poti:

Lendava, mimo zapornic na reki Ledava do Male Polane, Copekov mlin, park Velika Polana, ob potoku Črnec do Trnja, Črenšovci, smer Hotiza, Orlovšček, Kot, ob mrtvicah reke Mure nazaj v Lendavo skozi Gornji in Dolnji Lakoš.

Pomembne točke:

Reka Ledava, Natura 2000, Penovje – Močvirski tulipan, Copekov mlin, park Dežela štorkelj, potok Črnec – ostanki Imrejevega mlina, spomenik Prekmurske matere, Hotiško jezero, pragozd Orlovšček, Kot – park Daniela Halasa