Močvirski tulipan

  • dolžina: 35 km
  • trajanje: 4-5 ur
Paket zajema:

Penovje je poleg Ljubljanskega barja eno največjih strnjenih območij rastišča rdečega zvončka oz. močvirskega tulipana in predstavlja habitat za mnoge druge rastlinske in živalske vrste. Copekov mlin je izletniška točka na obrobju Polanskega loga. Tu je bil ustanovljen odbor OF. Je mlin, ki ni bil nikoli odkrit iz strani sovražnika in je edini ohranjeni mlin na potoku Črncu. Domačija pisatelja Miška Kranjca nam nudi vpogled v njegovo zapuščino v papirnatem bogastvu. Vožnja skozi Polanski log in neskončen nasad črne jelše vas bo navdušila.