Opazovanje ptic v Murski šumi

  • dolžina: 15-20 km
  • trajanje: 3 ure (po dogovoru)
Paket zajema:

Murska šuma, ki je nižinski poplavni gozd, je eno najpomembnejših ornitoloških območij v Sloveniji. Tukaj gnezdi več kot 110 vrst ptic. Območje je vključeno v omrežje območij Natura 2000. Črna štorklja, breguljka, srednji detelj, belovrati muhar, so le nekatere ptice, ki jih lahko najdemo tukaj.